groepsproject 30 m2 muurschildering:
‘Chris de Potvis’door BS ‘Het Kompas’te Den-Helder,
03-07-2020 t/m oktober 2020 achter V&D te Den-Helder.

Wij verzorgen workshops op maat voor leerlingen van basisscholen,
middelbare scholen, taal-beeldtrainingen voor jeugd 6-18 jaar.
Wij komen oorspronkelijk uit de zorg en onderwijs.
En zijn bekend met kernwaarden voor creativiteit binnen het onderwijs.
We zijn prima inzetbaar voor CKV-projecten en begeleiden schoolbreed meerdere groepen.
Korte en snelle open communicatielijnen, heldere voorstellen.
We werken op locatie naar thema’s in combinatie
met inspirerende creatieve technieken.
Creatieve denktank.