Eén van de creatieve groepstrainingen die wij als innerbeeld verzorgen
zijn creatieve workshops op maat voor
ieder die met mensen tekent,
groot of klein,
individueel of in groepen.

Dit zijn workshops voor docenten binnen primair, voortgezet onderwijs en PABO,
pedagogisch medewerkers,
activiteitenbegeleiders en andere creatief begeleiders
binnen verschillende beroepsgroepen.

Als creatieve dienstverlener promoten wij ook het belang van een verbinding
tussen tekenen en lezen,
tussen tekenen en leren. 

Ofwel:
Beeldtaal als lees- en leerbevordering.
Tekenen als middel tot leesbevorderend onderwijs.
Tekenen als universele taal!

Als individueel creatief begeleidend professional
of als groep kun je je voor deze nascholing inschrijven.
Prijs, datum en maatwerk wordt op elkaar afgestemd.  

Hoe verbreed innerbeeld je blik?
Door creatieve groepstrainingen te geven voor docenten
en andere creatief begeleidende professionals
( ’trainingen voor de trainer’):

– Geeft je (meer) inzicht in het leren van kinderen door te vertellen in beelden.
Tekenen als universele taal!
– Prikkelt je eigen fantasie en kun je daardoor makkelijker die inspiratie bij je leerlingen overbrengen.
Mensen in het algemeen, maar kinderen zeker, leren eerder door beelden dan door woorden.
Net als bij een kunstenaar:
Daar waar de tekst ruimte geeft, daar start de fantasie van de tekenaar…hoe doe je dat?…
– Geeft je als leerkracht handreikingen hoe een of meerdere technieken toe te passen
die een eenheid creëert in een creatieve opdracht.
– Versterkt het belang van onderhoud en oefening om als leerkracht zelf te blijven spelen
en daardoor mee te leren met je leerlingen.
– Geeft je een beeld dat de kracht van tekenen verder reikt dan een ‘knutselopdracht’.
De kracht van tekenen: van middel tot doel.
– Helpt je praktisch hoe je tekenen in kunt zetten bij de verwerking van een boek,
het behandelen van thema’s die actueel zijn in je klas.
– Laat je een hand-out van deze nascholing meenemen ter inspiratie
om direct in je eigen lessen te kunnen toepassen.